top of page
COLLECTIVE
School of Fine Arts, UoI (GR)
IMG_20171215_165310515.jpg

Students of the School of Fine Arts at the University of Ioannina responded to our Open Call and contributed their video art work on the topic of BioArt.

Contributors

Anthousi Nitous
Sigkouna Stavroula
Atzoumanidis Nikos
Tzetzias Mihalis

Sotiropoulou Avra
Mpatsis Dimitris
Ferteklidi Alexandra
Solanos Kostis
Ntaiyioryi Emmanouela
Sharpe Tatiana
Vossou Mairi

bottom of page